Ĝland 2006

Ĝlands sydlige ende bruges til observation af trĉkfugle