Øland 2006

Eketorps fornborg har senest været i brug i middelalderen