Øland 2006

Eketorps fornborg er igen-bygget efter arkæologiske fund