· · · Vester Voldgade 87 i begyndelsen af det tyvende århundrede · · ·
 

Huset Vester Voldgade 87 i København er dateret 1897.
 
I tiden kort efter århundredeskiftet boede her Christian Frederik Heise med sin familie, ligesom han havde sine laboratorier i huset.
 
Heise, som i øvrigt var nevø til komponisten, havde en dengang usædvanlig hobby: Han fotograferede ivrigt og havde investeret i optage- og fremvisningsudstyr til stereoskopiske billeder - altså lysbilleder beregnet til at se med dybdeeffekt.

aar 1897
udsigt 1910

C.F. Heise fotograferede københavnermotiver og her er et billede taget ud af et vindue på første sal.
 
Der ses flere hestevogne og en hel række af sporvogne i regnen nedenfor det dengang helt nye rådhus. I karnapvinduet, som eksisterer endnu, ses datteren.

Som den allerførste her i landet optog C.F. Heise kort efter 1910 farvebilleder. Optagelserne kunne kun fremkaldes i udlandet og kostede dengang den formidable sum af 4 kr. pr. styk.
 
Her er et billede fra lejligheden, hvor en hvid kakkelovn står i al sin pragt. Den hvide kakkelovn står på sin plads endnu! (år 2000)

stue 1915

I perioden 1902-32 var C.F. Heise Stadsguardein, en statsembedsmand i Handelsministeriet. Hans opgave var at kontrollere metallegeringers lødighed, specielt sølv. Sølv er nemlig så værdifuldt og så let at forfalske, at man fra meget gammel tid har fundet det nødvendigt at føre kontrol med sølvsmedene.
 
Lødigheden kunne kontrolleres ad kemisk vej. En hurtig, men knap så præcis en metode, var at sammenligne stregfarver på specielle skiffersten, idet der på forhånd var fremstillet referencesølvlegeringer.
 

tretaarn 1919

Fra 1893 var kvalitetskontrollen blevet frivillig for sølvsmede i hele landet.
 
Stemplet med Københavns tre tårne garanterede efter 1893 en lødighed på 826 promille. Denne kvalitet benævntes Københavnsk prøvesølv.
 
Stempelaftrykket her til venstre er i virkeligheden omkring 4 mm højt. Der er foruden Københavns tre tårne angivet produktionsåret, her er det 1919.

 

 
Vi finder Heises kontrolstempel på det tretårnede sølv, der er produceret i hans embedsperiode. Det er er et H, hvor der øverst i H'et står et C og nederst i H'et står et F.
 
Stempelaftrykket her til højre er i virkeligheden knap 3 mm højt.


 
CFH

Det tretårnede garantistempel bruges ikke mere og guardinembedet er forlængst blevet nedlagt.
 
I 1973 blev prøvesølvets lødighed hævet til 830 promille som stemples 830S. Idag bruges for det meste sterlingsølv, som er 925 promille og stemples 925S.
 


<- tilbageLilbæk Album